Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Laboratoř průmyslových aplikací Praha

Téma dne: Otrava metylalkoholem:
Téma dne: Otrava metylalkoholem:...
 
 
Jak se sune pozvolna ale se stále větší rychlostí divoký orientální  východ na divoký kapitalistický západ, tak tu máme v Pakistanu "česko" prohibici, dámy a pánové. Kdo by to byl řekl? Tyto za posledních dva tisíce  let nejmasovější tatarské nájezdy v podstatě bez jediného výstřelu nám již přinesly a ještě jistě  přinesou  spoustu překvapení. To již není pár v podstatě disciplinovaných mongolských Džingischánových nájezdníků či ukázněných osmanských janičářů jako kdysi...  Mešity v Anglii ! Největší turecké město v Evropě, Berlín ! Sovétskije Kárlovi Váry...No, a teď ještě minimálně patnáct metrů krychlových metylalkoholu v chlastu v českých obchodech... /Kam se hrabou komunisti ? Láska a pravda již definitivně zvítezila nad lží a nenávistí.  Čéšskaja Amérika, to je lepší než  ruská ruleta. Kam se hrabou čtyři patrony v šestimístném bubínku... Správný adrenalín to jednes v čechách  metylalkohol. Na zdraví soudružky a soudruzi, a dobrou chuť ! ! !/
 
Jak zjistit metylalkohol:
 
Hypermangánem....
 
Dálkové ovládání k televizi a becherovka s metylem. Infračervená spektroskopie v obejváku. Když zapnete televizi, vylejte to do WC, a neriskujte dialýzu. Pokud ji nezapnete, tak pro jistotu taky..
 
Jak to dělali kdysi. / Český lékopis 1/ Metylsalycilát.
 
Školní chemie: Schiifova reakce. Metylalkohol i ve starých buchtách.
 
Jste moderní, jdete s dobou a máte doma v koupelně plynový chromatograf ?
 
Vyprávění pamětníků o pálení na černo. Moderní doba chce moderní metody. Kvašení ruského aspartamu místo cukru. Nejprve plynový útok, a pak drsná celopaneláková opice, následovaná útokem finančního úřadu. 
 
---------------------------------------------
 
Předběžná informace: 
 
K dispozici jsou dosud /k začátku února 2013/ vyvinuty  tři zajímavé a nové metody zjišťování metylalkoholu v lihovinách:
 
 
________________________________________________________________________________________________________________
 
 
1- Dvojzkumavka se vzorkem a normálem asi 0,1 ml se vsune do otvoru zařízení, a vysune se po zaznění zvukového signálu / asi 20 minut / . Chybějící metylalkohol ze vzorku se vizuálně odečte z rozdílu výšek hladin.
 
Výhody:
- Možnost analýzy velkého množství vzorků současně.
- jednoduchý a levný přístroj.
 
Nevýhody: 
-  jednoznačné určení s přesností jen asi 5-10 procent.
- Snadné zcizení nápadu.
 
Doporučení: realizovat jen jako službu.
________________________________________________________________________________________________________________
 
2- elektronická sonda, měřící DTA . Na kovovou termostatovanou destičku se dvěma jamkami se kápne asi 0,1 ml nornálu a vzorku, po zaznění zvukového signáli u se do obou jamek současně vloží dvě čidla, a na zaznění dalšího signálu vytáhnou. Během několika dalších vteřin se buď při přítomnosti metylalkoholu rozzáří rudá LED, a nebo se průběh DTA sejme a vykreslí na monitoru počítače. 
 
Výhody: 
- rychlost metody
- levný a jednoduchý přístroj
- s jistou znalostí lze podle chování přístroje a nebo tvaru grafu zjistit odchylky koncentrace lihu, metylalkoholu, ale i dalších složek nápoje, 
například propylalkohol, bitrex, denaturační nafta, etylenglykol a podobně. 
- Přesnost vyšší než u předchozí metody.
 
Nevýhody: 
- Snadné zcizení nápadu.
- Nutnost poučené obsluhy
 
Doporučení: realizovat jen jako službu.
________________________________________________________________________________________________________________
3- Do vzorku asi 2 ml se vloží speciální sonda, a pozoruje se její odezva. Odezva se pak může porovnat s kalibračními roztoky. Měří se dielektrická konstanta směsi  v rozsahu mikrovln.
 
Výhody: " přístroj do kapsy a do hospody ".
 
Nevýhody: 
- Snadné zcizení nápadu.
- Nutnost poučené obsluhy.
 
Doporučení: realizovat jen jako službu.
 
________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________
 
 
POZOR ! ! ! Profesionální laboratoře s ramanovým spektrometrem či chromatografy mi preventivně zuřivě nadávají, ".....že prý jako amatér budu jistě kazit ceny v oboru...". Kšeft ale nějak nevyšel. Analýzu za třista korun kus využilo za rok v několika ústavech, kteří si za půl melounu  spektrometr zakoupili z dotací EU, dohromady  jen asi sto zájemců.  
 
 
 Říká se, že aby mnohý dnešní člověk dosáhl hladiny 2 procenta v alkoholu v krvi, musí tak dva dny přestat pít. Proto se jako pesimista / poučený optimista/ často divím, jak málo je dosud oficiálně obětí otravou metylalkoholem, a předpokládám, že do nemocnic a poté do novin se dostanou jen ti statisticky nejméně odolní jedinci...... 
 
Vypil jsem za zábavě za ečer 30 piv, tvrdí jiný expert, a dva dny jsem ležel jako mrtvola. Teprve potom se mi udělalo správně blbě...
 
 ----------------
 
Jedna ze zajímavých vlastností měřičů alkoholu je značně zvýšená citlivost na metylalkohol ve srovnání s etylalkoholem. Člověk je pak krajně nepříjemně překvapen, že používaje třeba polskou levnou směs do ostřikovačů, po dvoustech kilometrech jízdy v uzavřeném autě nadýchá znenadání policajtům dvě promile, aniž by cokoli předtím pil. Metanol má krásnou difuzní schopnost cestou kabát - kůže - krev. Člověk se pak může obhájit jedině požadavkem na plynovou chromatografii vzorku krve, která ovšem stojí balík.... 
 
___________________________________________________
 
2 / 2015-
 
V laboratoři firmy vznikl velmi zajímavý princip kvantitativního rozboru směsi metylalkohol -  etylalkohol - voda. Jedná se o mikrodestilaci z kapky, proces trvá asi minutu, a výsledkem je křivka s píky x=čas,y= množství. Není pří ipojena žádná kolona, detekuje se elektronickým teploměrem s citlivostí asi 0,1 stupně. Píky jsou méně ostré než je výstup z profi chromatografu, ale dají se snadno integrovat, rozliší s rezervou metyl-etyl-propyl, butyl,..... se stoupajícím uhlíkem citlivost klesá. Objem vzorku - kapka. Možné též analýzy benzinu, a podobných směsí. Velmi vhodné pro praxi. Dosud není patentováno.  
Zájemci viz "Spolupráce".
 
3/2018
 
K indikaci metylalkoholu ve směsi s etylalkoholem, vodou i s poměrně vysokým obsahem cukru a podobně jde použít speciální tableta kterou jsme vyvinuli. Jedná se o chemickou sloučeninu, která se rozpouští v metylalkoholu, ale je nerozpustná ve vodě a etylalkoholu. Tableta se vhodí do zkoušeného roztoku / asi 25 ml/, a když se roztok nezakalí, je přítomno minimálně pět procent metylalkoholu. Pokud se do roztoku vhodí tablety dvě a více, a roztok není stále kalný, obsahuje roztok metylalkoholu ještě podstatně více než pět procent. Metoda je velmi levná a velmi vhodná na rychlé a bezpečné orientační  zjištění metylalkoholu třeba přímo v restauraci a podobně.
 
Jedna z originálních laboratorních metod na stanovení metyl a etylalkoholu a dalších příměsí, kterou jsme též vyzkoušeli,  je  polarografie na pevné mikroelektroelektrodě.  V praxi jsou to dvě  jehly ze speciální slitiny, jedna je potažená elektrolyticky kysličníkem. Jehla se ponoří do aktivačního roztoku, a poté do testovaného, a sjede se klasický polarogram. Na něm jsou patrné poměrně výrazné píky odpovídající etylalkoholu, který se redukuje na acetaldehyd, metanolu, který se redukuje na metaldehyd, a další. Tester je ve stavu přístroje, který se připojí na USB počítače a program. Je zajímavé, že chemické reakce jsou tak výrazné, že je možno je s patřičnou zkušeností indikovat pouze čichem. 
 
Pro experimentátory: je nutno upozornit, že redukce se v podstatě nedá realizovat na standartní rtuťové kapce. 
 
 
 
 
 
TOPlist